Revolverquiz på årsmøtet

Jens Petter Madsbu hadde Revolver-quiz på årsmøtet. Her er svarene.

Det skal handle om bokas («Revolver – en skarpladd plateguide til rockhistorien» av Asbjørn Bakke) første del, dvs. 107 artister/band (presentasjoner) og 1.505 album og 654 konserter.

I alt er det delt ut 241 seksere, 384 femmere, 357 firere, 245 treere, 216 toere og 59 enere. Snittet er 4.16.

En kuriositet: Det er en klar tendens til at snittkarakteren går opp fra det første til det tredje albumet (4,3 – 4,9), og deretter nedover inntil albumene som kommer som nummer ti eller 12, hvor snittet er rundt tre. Utover dette er det litt for få til at det er meningsfullt å snakke om gjennomsnitt.

Spm. 1: Antall album

A. Hvilken artist/band er representert med flest album?

Johnny Cash med 50 album (Elvis 48, Dylan 39, Van Morrison 33, Zappa 30, Elton John og Rod Stewart 29)

B. Hvilken artist/band er representert med færrest album?

Coldplay med tre (Hendrix har fire)

Spm. 2: Karakterer – flest seksere og enere

A. Hvilken artist/band har flest seksere?

Bob Dylan med 14 (Elvis 12)

B. Hvilken artist/band har flest enere?

Elvis med sju (Rod Stewart har seks)

Spm. 3: Høyest og lavest

A. Antall seksere (og enere) er oftest relatert til antall utgivelser, og sier derfor ikke alt om hvem som er best. Elvis har for eksempel nest flest seksere og flest enere. Et gjennomsnitt sier kanskje mer. Men det er sårbart for få utgivelser, f.eks. så har Nirvana og Velvet snitt på 5,6, men har bare fem utgivelser hver.  Men hvilken artist/band med ti eller flere utgivelser har høyest snitt? (Ca 65 artister/band, og som nevnt er snittet 4,16)

Beatles, 5,31.
Enkelstartist med mer enn ti utgivelser: Bob Marley med 5.30.
Beste enkeltartist: Hendrix med 5,5, men bare seks utgivelser. (Lavest Rod Stewart med 3,03, George Harrison 3,15)

B. Det er seks artister/band som er funnet verdig til å bli presentert i bokas første del, men som ikke har noen seksere. Hvilke?

A-ha, Coldplay, Dire Straits/Mark Knopfler, Eagels, Police/Sting, ZZ Top

Spm. 4: Konserter

Asbjørn legger vekt på at en mer omfattende konsertoversikt ikke er gitt tidligere, og her ligger det mye research og arbeid. Som nevnt er det til sammen 654 konserter som er med.

A. Utenom A-ha er det tre utenlandske artister/band som skiller seg ut som virkelige norgesvenner med over 25 konserter. Hvem?

Waterboys/Mike Scott: 35, Van Morrison 32, Motörhead 28. (A-ha 34, Elton John 23, Dylan 17)

B. Det er I alt 15 artister som aldri har hatt konsert i Norge. Nevn så mange av dem som mulig.

Beatles, Janis Joplin, Kate Bush, John Lennon, Doors, Madonna, Marvin Gaye, Elvis Presley, Grateful Dead, Replacements, George Harrison, Talking Heads,  Jimi Hendrix, Velvet Underground, Jam.