Regler

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 6. januar 2001, og revidert på årsmøtet i 2017. De setter rammen for hvordan konkurransene skal avholdes. Vedtektene kan kun endres ved årsmøtet – som har valgt et styre som skal sørge for at vedtektene blir overholdt.

På årsmøtet i januar 2017 ble det sittende styret gjenvalgt – som det har blitt de siste 16 årene:

Asbjørn Bakke
Cecilie Schjatvet
Steinar Q. Andersen
Lars Erik Skårås
Dag Nysæter

Vedtekter for popquiz anno 1991

1.

Konkurransen går ut på at det spilles covermelodier, og lagene skal prøve å finne fram til:
Originaltittel
Hvem vi hører nå
Første utgitte versjon
Tilleggsspørsmål

Det kan gis 0, 1 eller 2 poeng for hvert delspørsmål. Med mindre verten finner særlige grunner til å fravike dette. Samme artist / gruppe kan bare være svar én gang under «Hvem vi hører nå», og én gang ved «Første utgitte versjon». Hvis dette prinsippet fravikes må det opplyses om det før konkurransen starter. En må søke å oppnå en så stor sjangerspredning som mulig. Arrangøren må bruke sin faglige og sosiale intelligens for å gi konkurransen riktig vanskelighetsgrad.

Arrangøren er som dommer suveren.

2.

Det skal utvises stor forsiktighet og på forhånd opplyses ved bruk av uoffisielle utgivelser.

3.

For å kunne være arrangør av popquiz må en ha deltatt i en hel runde først. Det vil si at en kan arrangere sin første quiz gangen før den som arrangerte den quizen en debuterte i. En må også ha deltatt i flertallet av de quizene som er blitt arrangert i perioden. Deltakere som ikke har benyttet seg av sin rett til å arrangere quiz, kan søke, og eventuelt bli tildelt nytt tidspunkt av styret. Kvinner oppfordres til å søke.

Deltakerne melder seg på til arrangør før hver quiz. Det er arrangør som avgjør om det er plass til nye deltakere. Det skal brukes vett ved introduksjon av nye deltakere.

4.

Arrangør skal oversende resultater og spilleliste umiddelbart etter avholdt quiz til q@steinarq.no.

5.

Matservering og lange melodier bør unngås da dette kan være med på å redusere besøkstiden på danserestaurant etter at konkurransen er over. En bør forsøke å finne danserestaurant i quizlokasjonens nærmiljø. Deltakerne oppfordres sterkt til å delta på banketten.

6.

Det velges et styre. Styrets oppgaver vil være å videreutvikle vedtektene, samt videreføre arbeidet med nettsiden.

7.

Brudd på vedtektene kan medføre offentlig sjikane under konkurranse og på nettsiden i ettertid, tap av arrangørrettigheter og umiddelbar bortvisning fra konkurransen. Ved grove og / eller gjentatte brudd på vedtektene kan deltakere utestenges det antall konkurranser som styret fastsetter.

___

Tillegg vedtatt på årsmøte 20. august 2022:

A.
Årsmøtet vedtar at skogquizen ALLTID skal arrangeres utendørs. 

B.
Fasiten på popquiz.no skal inneholde de svarene som vi trodde var riktige da låtene ble brukt. I tillegg føres et eventuelt senere riktig svar inn i fasiten. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

C.
Det skal alltid være en quiz på Nesodden hver sommer (juni).